Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
 

Метадычныя ўказанні для студэнтаў па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для спецыяльнасці 1-79 01 02 “Педыятрыя” для 1 курса педыятрычнага факультэта

Большая медицинская библиотека
Невядомская В. В. Метадычныя ўказанні для студэнтаў па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для спецыяльнасці 1-79 01 02 “Педыятрыя” для 1 курса педыятрычнага факультэта : метадычныя ўказанні / В. В. Невядомская, Г. В. Пржэвальская. - Витебск : ВГМУ, 2023. - 111 c. - ISBN 9789855801796. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/en/book/metadychnyya-kazann-dlya-studenta-pa-dyscyplne-belaruskaya-mova-prafesjnaya-lekska-dlya-specyyalnasc-1-79-01-02-pedyyatryya-dlya-1-kursa-pedyyatrychnaga-fakulteta-16611979/ (дата обращения: 12.07.2024). - Режим доступа : по подписке.

Временно недоступна.

Прапанаваны метадычны дапаможнік рэкамендуецца студэнтам 1 курса педыятрычнага факультэта для паспяховага засваення дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для спецыяльнасці 1-79 01 02 “Педыятрыя”. Выданне змяшчае вучэбныя і выхаваўчыя мэты заняткаў, разлік вучэбнага часу, агульныя метадычныя ўказанні, а таксама патрабаванні да ходу заняткаў, метадычны апарат для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў.

свернуть

Дополнительные материалы

В этом разделе еще нет дополнительных материалов, будьте первыми.
В этом разделе еще нет дополнительных материалов, будьте первыми.
В этом разделе еще нет дополнительных материалов, будьте первыми.
В этом разделе еще нет дополнительных материалов, будьте первыми.
Добавить материал

Похожие книги